Tôi là Chi Nguyễn là thành viên của đội ngũ Đại Phước House. Tôi có kinh nghiệm gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với mong muốn mang đến góc nhìn chuyên sâu, kiến thức và thông tin chuẩn xác về BĐS đến với khách hàng là điều mà tôi hướng đến.